له یاران سره حتی یوه شېبه هم له لاسه مه ورکوئ

د هېواد له هر ځایه مو له دوستتانو سره په ډېرو ارزانه بیو په اړیکه کې شئ

ستاسې ملګری د یاران سیمکارت پيرودونکی نه دی؟ اندېښنه مه کوئ. تاسې کولی شئ له لاندې بنډلونو څخه د یوه په مرسته په افغانستان کې دننه اړیکه ونیسئ.

د یاران ملي بنډلونه

  • د بنډل نوم
  • امتیازونه
  • بیه
  • د فعالولو طریقه
 • د غیر فعالولو طریقه
  • میاشتنی
   (لوی)
   • 255 ملي دقیقې
  • هره میاشت افغانۍ
  • 555, 430 ته واستوئ
 • 555, D430 ته واستوئ

د نورو معلوماتو لپاره له 555 سره په اړیکه کې شئ