با یاران حتی یک لحظه را هم از دست ندهید

از هر نقطه کشور با دوستان تان با نرخ های بسیار ارزان در ارتباط باشید

آیا دوست شما مشتری سیم کارت یاران نیست؟ نگران نباشید. شما می توانید با استفاده از یکی از بسته های ذیل به شماره های داخلی افغانستان تماس بگیرید.

بسته های ملی یاران

  • نام بسته
  • امتیازات
  • قیمت
  • روش فعال سازی
 • روش غیرفعال سازی
  • ماهانه
   (متوسط)
   • 145 دقیقه ملی

  • افغانی در هر ماه
  • 225 را به 555 ارسال نمایید
 • D225 را به 555 ارسال نمایید
  • ماهانه
   (بزرگ)
   • 300 دقیقه ملی

  • افغانی در هر ماه
  • 430 را به 555 ارسال نمایید
 • D430 را به 555 ارسال نمایید

برای معلومات بیشتر با 555 به تماس شوید