د یاران سیمکارت، تاسې ته بې سارې ګټې لري. حتي پرته له دې چې کومه ځانګړې طرحه یا بنډل فعال کړئ تاسې کولی شئ د سیمکارت له بې ساریو ګټو څخه خوند واخلئ.

د یاران ساده سیمکارت

 • طرحه
 • بیه
 • له یاران څخه یاران ته اړیکه
 • دقیقه خبرې د افغانیو په بدل کې
 • له یاران څخه د روشن نورو شمېرو ته اړیکه
 • افغانۍ هره دقیقه
 • نورو داخلي شبکو ته اړیکه
 • افغانۍ هره دقیقه
 • له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام استول
 • افغانۍ هر پيغام
 • له روشن څخه نورو داخلي شبکو ته د پيغام استول
 • افغانۍ هر پيغام
 • انټرنټ
 • افغانۍ هر ام بی
 • د یاران سیم کارت نوری ګټی
 • هره میاشت د فیسبوک لپاره وړیا 10 ام بی – یاران شمیرو ته د ام-پیسه له لاری د پیسو وړیا لیږد

شرایط او ضوابط

 • د لومړۍ ثانیې له پیل څخه، د اړیکو بیې د هرو 15 ثانیو بر بنسټ حسابیږي.
 • د یاران د دوامدارو اړیکو طرحې ته، د یاران د ساده سیمکارت د طرحې بدلون، د لومړي ځل لپاره وړیا دی، هر ډول وروستی بدلون به 25 افغانۍ لګښت ولري.

OTHER POPULAR PLANS

  • د یاران دوامدارو اړیکو طرحه

   پيرودونکي به له یاران څخه یاران ته لګښت، د هرو پنځو دقیقو له مخې ورکوي. 5 دقیقې اړیکه د 5 افغانیو په بدل کې

   د اړیکو بیه د هرو پنځو دقیقو پر بنسټ حسابیږي

   LEARN MORE LEARN MORE
  • د یاران ساده سیمکارت

   د یاران ساده سیمکارت لرونکي کولی شي د یاران نورو شمېرو ته هره دقیقه یوازې د 1.99 افغانیو په بدل کې خبرې وکړي.

   هره میاشت 10 MB وړیا فیسبوک

   LEARN MORE LEARN MORE