yaraan_add-ons

هر هغه څه ته چې اړتیا لرئ له درې ګونو زیاتو شوو ګټو څخه یې تر لاسه کړئ دغه بنډلونه تاسو ته انټرنټ، وړیا دقیقی او لیکلي پیغامونه وړاندی کوي تر څو لا ډیر د خپلی کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کی واوسئ.

درې ګونې زیاتې شوې ګټې (انټرنټ، د اړیکې او لیکلي پيغام دقیقې)

  • بنډل
  • اړونده ګټی
  • بیه
  • د فعالولو طریقه
  • د غیر فعالولو طریقه
 

نور په زړه پورې بنډلونه