• ځواني دی معلومه که

  ځواني
  دی
  معلومه که

  په دې اړه چې یاران څنګه کولای شي ستاسی راتلونکي ته تغیر ورکړي، معلومات ترلاسه کړئ.

  دلته کلېک وکړئ.
 • ځواني دی معلومه که

  ځواني
  دی
  معلومه که

  په دې اړه چې یاران څنګه کولای شي ستاسی راتلونکي ته تغیر ورکړي، معلومات ترلاسه کړئ.

  دلته کلېک وکړئ.
arrow

طرحې

 • د یاران دوامدارو اړیکو طرحه

  یاران شمېرو ته یوازی د ۵ افغانیو په بدل کی د ۵ دقیقو اړیکو څخه خوند واخلئ.

  د اړیکو بیه د هرو 5 دقیقو لپاره حسابیږي.

  LEARN MORE LEARN MORE
 • د یاران ساده سیمکارت

  یاران شمېرو ته هره دقیقه یوازې د 1.99 افغانیو به بدل کې اړیکه ونیسئ.

  فېسبوک ته ځانګړی شوی 10 MB انټرنیټ په هره میاشت کې تر لاسه کړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE

ټولې طرحې وګورئ.
arrow

بنډلونه

 • د ځوانانو بنډل

  د روشن ځوانانو له بنډل سره، د خپلې خوښې سندرو ته غوږ ونیسئ، له وروستیو ورزشي خبرونو خبر شئ، او نورو مواردو ته لاسرسی پیدا کړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  د یاران زیاتې شوې ګټې

  د روشن له زیاتو شوو ګټو سره، خپله ټولنیزه شبکه پراخه کړئ او یوه شېبه هم له لاسه مه ورکوئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  درې ګونې زیاتې شوې ګټې

  له زیاتو شوو ګټو سره، خبرې، انټرنیټ او لیکلي پیغامونه، څو کارونه د سفر پر مهال تر سره کړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE
 • ځانګړي بنډلونه

  د روشن له ځانګړو بنډلونو سره، په آسانۍ سره وصل شئ، رامنځ ته یې کړئ او همکاري وکړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  د روشن د میاشتنیو او ورځنیو بنډلونو په مرسته، له مهمو کسانو سره خپلې ارزښتمنې شېبې شرېکې کړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  دوه ګونې زیاتې شوې ګټې

  د خبرو او انټرنیټ لپاره له ورځنیو/ اونیزو زیاتو شوو ګټو سره خپلو په زړه پورو خبرو ته دوام ورکړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

ټول بنډلونه وګورئ.

بنډلونه

 • د ځوانانو بنډل

  د روشن ځوانانو له بنډل سره، د خپلې خوښې سندرو ته غوږ ونیسئ، له وروستیو ورزشي خبرونو خبر شئ، او نورو مواردو ته لاسرسی پیدا کړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • د یاران زیاتې شوې ګټې

  د روشن له زیاتو شوو ګټو سره، خپله ټولنیزه شبکه پراخه کړئ او یوه شېبه هم له لاسه مه ورکوئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • درې ګونې زیاتې شوې ګټې

  له زیاتو شوو ګټو سره، خبرې، انټرنیټ او لیکلي پیغامونه، څو کارونه د سفر پر مهال تر سره کړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • ځانګړي بنډلونه

  د روشن له ځانګړو بنډلونو سره، په آسانۍ سره وصل شئ، رامنځ ته یې کړئ او همکاري وکړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • د روشن د میاشتنیو او ورځنیو بنډلونو په مرسته، له مهمو کسانو سره خپلې ارزښتمنې شېبې شرېکې کړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • دوه ګونې زیاتې شوې ګټې

  د خبرو او انټرنیټ لپاره له ورځنیو/ اونیزو زیاتو شوو ګټو سره خپلو په زړه پورو خبرو ته دوام ورکړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE

ټولو بنډلونه وګورئ.

خبرونه او پيښې

ټول خبرونه وګورئ