سیم کارت یاران، مزایای بی نظیری برای شما دارد. حتی بدون فعال نمودن یکی از طرح ها یا بسته های ویژه نیز می توانید از مزایای بی نظیر سیم کارت یاران مستفید شوید.

سیم کارت ساده یاران

 • طرح
 • قیمت
 • تماس از یاران به یاران
 • افغانی فی دقیقه
 • تماس به دیگر شماره های روشن
 • افغانی فی دقیقه
 • تماس به دیگر شبکه های داخلی
 • افغانی فی دقیقه
 • ارسال پیام از روشن به روشن
 • افغانی فی پیام
 • ارسال پیام از روشن به دیگر شبکه های داخلی
 • افغانی فی پیام
 • انترنت
 • افغانی فی ام بی
 • فواید رایگان دیگر
 • 10 MB رایگان در هر ماه برای دسترسی به فیسبوک، انتقال رایگان پول از طریق ام – پیسه به شماره های یاران

شرایط و ضوابط

 • از شروع ثانیه اول، نرخ تماس ها به گونه هر 15 ثانیه محاسبه می گردد.
 • تغییر طرح از طرح سیم کارت ساده یاران به طرح تماس های دوام دار یاران، برای بار اول رایگان است. هر گونه تغییر بعدی، 25 افغانی هزینه خواهد داشت.