شرایط و ضوابط

با دسترسی به وب سایت یاران (“سایت)، شما توافق می کنید تا از شرایط و ضوابطی که در ذیل تشریح گردیده است، و همچنین از شرایط و ضوابط ام – پیسه که قابل تطبیق در صفحات ام – پیسه این سایت می باشد، پیروی می نمایید.
اگر با شرایط و ضوابط این سایت و یا شرایط و ضوابط ام – پیسه که در صفحات ام – پیسه سایت قابل تطبیق است توافق ندارید، شما باید از این سایت خارج شوید.

1. عدم پذیرش ضمانت

روشن به گونه منطقی تلاش می ورزد تا از آپدیت بودن این سایت اطمینان حاصل گردد و این که معلوماتی که در این سایت ارائه می گردد دقیق و قابل اطمینان باشد.
تغییرات در این سایت اغلب و بدون اطلاع قبلی اعمال می گردد، و فورا نافذ خواهد بود.
روشن، شرکت های وابسته به آن و شرکت های مربوطه و هر کدام از رییسان، متصدیان، کارمندان، مشاوران و نماینده گان آن و ما هیچ گونه ضمانتی در مورد دقت، مناسب بودن، تکمیل بودن، قابل اعتماد بودن و یا تامین معلومات و محتویات این سایت را قبول کرده نمی توانیم.
هیچ چیز در این سایت از جمله محصولات و خدمات معرفی شده در آن، نمی تواند ماده ای را به قراردادی که فعلا با روشن دارید اضافه نماید و یا آن را تغییر دهد.
معلومات موجود در این سایت صرفا برای استفاده معلوماتی بوده و هدف آن پاسخ گویی به هیچ یک از نیازهای مشتریان نمی باشد.
هر چیزی که در این سایت یافت می شود تنها به همان “صورت که هست” باید مشاهده و استفاده شود؛ بدون هیچ گونه ضمانت یا شرایط ضمنی یا غیر ضمنی
محتویات این سایت فقط باید با اهداف شخصی و غیرتجاری در نظر گرفته شوند. محتویات سایت نباید برای اشخاص ثالث تولید مجدد گردد. صلاحیت دانلود هرگونه محتویات از این سایت و خطرات احتمالی ناشی از آن فقط به عهده خود شما می باشد.
در صورتی که فایل دانلود شده منجر به ویروسی شدن و یا خسارت به کمپیوتر شما و یا از بین رفتن دیتای شما شود، مسئولیت تمامی این خسارات فقط به عهده خود شما خواهد بود.
شما صریحا توافق می کنید که استفاده از این سایت و خطرات احتمالی ناشی از آن فقط به عهده خود شماست.

2. استفاده غیرقانونی یا ممنوعه مجاز نیست

به عنوان یکی از شرط های استفاده از این سایت، کاربر از این سایت و/یا محتویات آن نباید برای استفاده هایی که تحت قوانین و مقررات مندرج در شرایط و ضوابط این سایت غیرقانونی پنداشته می شود، استفاده نماید.

3. لینک ها به سایت های غیر از روشن

وب سایت هایی که از طریق لینک های موجود در سایت به آن دسترسی پیدا می کنید صرفا جهت سهولت کاربر فراهم گردیده است و توسط اشخاص ثالث به طور مستقل به پیش برده می شود.
روشن در قبال دقت و صحت محتویات سایت های لینک شده مسئول نیست و محصولات و خدمات چنین اشخاص ثالثی را تایید نمی کند.
دسترسی و/یا استفاده از معلومات سایت های لینک شده اشخاص ثالث جزء صلاحیت تام کاربر بوده و خطرات احتمالی ناشی از آن نیز فقط متوجه وی خواهد بود.

4. دسترسی به سایت: امنیت

استفاده از این سایت رایگان بوده و برای همگان قابل دسترسی می باشد

برای استفاده و دسترسی به این سایت، شرکت روشن از شما هزینه ای را اخذ نمی کند. اما شما در قبال هزینه های استفاده و دسترسی به انترنت مسئول خواهید بود.

5. اصلاحات

شرایط و ضوابط این سایت ممکن است با صلاحیت تام شرکت روشن مورد اصلاح و تغییر قرار گیرد. چنین تغییراتی از زمان انتشار آن در سایت، فورا نافذ می گردد.
شما توافق می کنید تا در زمان دسترسی به این سایت، شرایط و ضوابط آن را گاه گاهی بررسی نمایید. استفاده دوام دار شما از این سایت به معنای توافق جامع شما از هر گونه تغییراتی است که در شرایط و ضوابط آن بوجود خواهد آمد.

6. جزییات قیمت گذاری

معلومات درج شده در این سایت ممکن است تغییر پیدا کند.
تمامی محصولات و خدمات نمایش داده شده در این سایت، مشروط به موجود بودن آنهاست.
قیمت های اعلام شده در مورد محصولات و خدماتی که در وب سایت موجود اند، اغلب تغییر پیدا خواهند کرد.
معلومات موجود در این سایت الزاما نشانگر قیمت های کنونی نیستند و هم چنین الزاما به معنای موجودیت چنین خدمات و محصولاتی نمی باشند. و بناء در صورت وقوع هر نوع جنجال، این معلومات غیرقابل تطبیق می باشد.
برای آگاهی از آخرین قیمت ها و موجودیت خدمات و محصولات، لطفا مستقیما با یکی از نماینده های یاران و یا یکی از فروشنده های مجاز یاران در تماس شوید.

7. ثبت سفارش

معلومات نمایش داده شده در این سایت صرفا برای دسترسی و ارزیابی شما از محصولات و خدمات یاران، فراهم گردیده است.
محتویات موجود در این سایت به معنای پیشنهاد فروش هیچ یک از خدمات و محصولات مندرج در این سایت نمی باشد.

8. حقوق مالکیت

تمامی لوگوها، دیزاین ها، آوازها و نام های تجاری استفاده شده در این سایت و تمامی خدمات و محصولات تشریح شده در این سایت مربوط به مارک تجارتی یاران و مالکیت تام یاران می باشد.
شما باید به گونه ای از این لوگوها، دیزاین ها، آوازها، و نام های تجاری و خدمات و محصولات استفاده کنید که حقوق نام های تجاری و مالکیت یاران را نقض نکند.
برخی از مثال های استفاده غیرقانونی از لوگوها، دیزاین ها، آوازها و نام های تجاری و محصولات و خدمات یاران به شرح ذیل است:

  1. استفاده به عنوان بخشی از نام تجارتی شما یا برای بمیان آوردن موارد جدید
  2. استفاده به گونه ای که احتمال ایجاد سردرگمی یا گمراهی موجود باشد
  3. برای شناسایی محصولاتی که مرتبط نیستند.
  4. برای تایید ضمنی یا غیر ضمنی محصولات و خدماتی که مرتبط نیستند و یا
  5. استفاده به هر گونه ای که احتمالا یا قطعا به اعتبار یاران و یا تصویر برند آن صدمه بزند، از جمله لوگوها، دیزاین ها، آوازها و نام های تجاری و محصولات و خدمات یاران. یاران نام تجاری ثبت شده شرکت انکشاف مخابرات افغانستان می باشد. تمامی مواد موجود و پنهانی این سایت تحت قوانین کاپی رایت و قوانین نام های تجاری جهوری اسلامی افغانستان محافظت می گردد. هر گونه استفاده غیرمجاز هر شخص از محتویات سایت منجر به پیگرد عدلی و قضایی وی خواهد شد.

9. نظارت/ ثبت ارتباطات

تمامی معلومات موجود در وبسایت یاران کاملا محرمانه اند.
با این حال، نظارت و ثبت تماس ها، ایمیل ها، پیام های کتبی و یا دیگر ارتباطات شما ممکن است طبق قانون صورت بگیرد، به ویژه برای اهداف تجاری یاران مانند کنترول کیفیت و آموزش، برای پیشگیری از استفاده غیرمجاز از سیستم های مخابراتی یاران، برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح سیستم ها و برای پیشگیری و شناسایی فریب کاری های احتمالی.

10. قوانین حاکم

شرایط و ضوابط این سایت تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. کاربر صریحا موافقت می کند که به چنین قوانینی پابند باشد.

11. جبران خسارات

تا آخرین درجه ای که قانون مربوطه اجازه می دهد، شما به عنوان کاربر صریحا توافق می کنید تا از یاران، شرکت های وابسته به آن و یا شرکت های مربوطه و هر یک از رییسان، متصدیان، کارمندان، مشاوران و نمایندگان شان در موارد ذیل جبران خسارات و دفاع نمایید:
(1) نقض هر کدام از ماده های شرایط و ضوابط این سایت و یا (2) هر گونه تقاضای خسارات، هزینه های دیگر، مسئولیت های ناشی از آن و هر گونه هزینه های حقوقی ناشی از نقض شرایط و ضوابط این سایت.
یاران نام تجاری ثبت شده شرکت انکشاف مخابرات افغانستان می باشد که آدرس رسمی و ثبت شده آن به شرح ذیل است:
افغانستان، کابل، وزیر اکبر خان، سرک اصلی، خانه شماره 13