• Yaraan Social Pack

  دارنده گان سیم کارت های یاران می توانند به شماره های یاران فقط در بدل 1.99 افغانی فی دقیقه به تماس شوند.

  LEARN MORE LEARN MORE

 • Yaraan Youth Pack

  نرخ محاسبه تماس ها از سیم کارت یاران به یاران بر اساس هر پنج دقیقه محاسبه می گردد.

  5 افغانی در بدل 5 دقیقه مکالمه

  نرخ محاسبه تماس ها بر اساس هر پنج دقیقه می باشد.

  LEARN MORE LEARN MORE

 • Yaraan Add-Ons

  نرخ محاسبه تماس ها از سیم کارت یاران به یاران بر اساس هر پنج دقیقه محاسبه می گردد.

  5 دقیقه مکالمه در بدل 5 افغانی

  نرخ محاسبه تماس ها بر اساس هر پنج دقیقه می باشد.

  LEARN MORE LEARN MORE

 
 • Yaraan Dual Add-Ons

  دارنده گان سیم کارت های یاران می توانند به شماره های یاران فقط در بدل 1.99 افغانی فی دقیقه به تماس شوند.

  LEARN MORE LEARN MORE

 • Yaraan Trio Add-Ons

  نرخ محاسبه تماس ها از سیم کارت یاران به یاران بر اساس هر پنج دقیقه محاسبه می گردد.

  5 افغانی در بدل 5 دقیقه مکالمه

  نرخ محاسبه تماس ها بر اساس هر پنج دقیقه می باشد.

  LEARN MORE LEARN MORE

 • Yaraan Special Add-Ons

  نرخ محاسبه تماس ها از سیم کارت یاران به یاران بر اساس هر پنج دقیقه محاسبه می گردد.

  5 افغانی در بدل 5 دقیقه مکالمه

  نرخ محاسبه تماس ها بر اساس هر پنج دقیقه می باشد.

  LEARN MORE LEARN MORE