بهترین لحظه های زندگی، لحظه هایی هستند که با بهترین دوستان تان به اشتراک می گذارید، حتی اگر آنان از شما بسیار دور هم باشند. با بسته اجتماعی یاران، شما می توانید به فیسبوک، تویتر و واتس اَپ وصل شوید تا خبرهای مهم را بدست آورید.

بسته اجتماعی یاران

  • بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید
  • مواردی که بدست می آورید
  • قیمت
  • برای فعال سازی
 • برای غیر فعال سازی
  • روزانه
   • 200 ام بی ( برای 24 ساعت اعتبار دارد)
  • افغانی در هر روز
  • S6 را به شماره 555 ارسال نمایید
 • U6 را به شماره 555 ارسال نمایید
  • روزانه
   • 50 ام بی انترنت و 50 پیام کتبی روشن به روشن
  • افغانی در هر روز
  • S5 را به شماره 555 ارسال نمایید
 • US5 را به شماره 555 ارسال نمایید
  • بسته ماهانه فیسبوک
   • 200 MB (برای 30 روز اعتبار دارد)
  • افغانی در هر ماه
  • FB50 را به شماره 555 ارسال نمایید
 • UFB50 را به شماره 555 ارسال نمایید
  • بسته ماهانه اجتماعی
   • 500 MB ( برای 30 روز اعتبار دارد)
  • افغانی در هر ماه
  • S100 را به شماره 555 ارسال نمایید
 • U100 را به شماره 555 ارسال نمایید

شرایط و ضوابط

 • زمانی که بسته شما به طور کامل مصرف شود، نرخ های معمولی برای شما محاسبه خواهد شد.
 • ام بی های موجود در بسته اجتماعی فقط برای فیسبوک، تویتر و واتس اَپ قابل استفاده است.

OTHER POPULAR BUNDLES